Çok kısa veri merkezlerinin tarihi ve ağ yönetimi

Fonksiyonel  olan her konu gibi veri merkezi söz konusu olduğunda da tarih önemlidir. Veri merkezlerinin tarihi ve depolama alanının gelişimini anlarsanız, neden performans yönetiminin zorlaştığını da görürsünüz. Veri merkezi geçmişindeki son 30 yıla bir göz atmak bugünün performans yönetimi durumunu anlamlandırmamızı kolaylaştırabilir.
[…]