Çok kısa veri merkezlerinin tarihi ve ağ yönetimi

Fonksiyonel  olan her konu gibi veri merkezi söz konusu olduğunda da tarih önemlidir. Veri merkezlerinin tarihi ve depolama alanının gelişimini anlarsanız, neden performans yönetiminin zorlaştığını da görürsünüz. Veri merkezi geçmişindeki son 30 yıla bir göz atmak bugünün performans yönetimi durumunu anlamlandırmamızı kolaylaştırabilir.

univac photo dark - Çok kısa veri merkezlerinin tarihi ve ağ yönetimi

Veri merkezlerinin tarihi ve ilk bulut

1970 ve 1980’lerde var olan veri ile ilgili yapı ve sistemler de aslında ilk buluttu, çünkü gerçekten “paylaşılan” bir sistemdi. Bununla birlikte, ana bilgisayarlar büyük ve pahalıydı ve işletmeler  bunların maliyetini karşılayamıyordu. Ayrıca, bu teknolojiyi yönetmek ve sürdürmek için gereken uzmanlık da çok pahalıydı.

Açık sistemler ve merkezi BT yapıları

Daha sonra açık sistemler ve istemci sunucu (client/server) yapılar geldi. Bir kullanıcı arayüzü katmanı (terminal), uygulamaya bağlı iş akışları ve büyük bir depolama ünitesi ile ilk olarak ortaya çıkan ve hala devam eden  geleneksel mimariler oluştu. Bu şekilde BT’nin merkezi yönetimine geçildi. Bu kurulumun getirdiği en büyük zorluk, performansı yöneten kişilerin aslında bu katmanları tedarik eden kişiler olduğu ancak sistemin bütününe değil, yalnız sağladıkları ürüne odaklanmalarıydı.

Internet ve altyapıya daha fazla “kaynak” ekleme

Sonra İnternet geldi. Internet teknolojisinin ilerlemesi ile aynı yapılandırma mevcuttu, ayrıca beraberinde felaket kurtarma ve iş devamlılığı gibi süreçlerin oluşumuna neden oldu. Daha güçlü bir ağ yönetimi gerekliydi ve performans sorunlarına verilen yanıt genellikle “ağ yapısını ve yönetimini” suçlar şeklindeydi. Depolama performansını artırmanın tek yolu, altyapıya daha fazla “kaynak” koymaktı. Günümüzde zorluk, sanallaştırmanın her yerde  varolması, ancak eski altyapılara bağımlı halde kalmasıdır.

İş akışları temelde kolayca ölçeklenemeyen veya oldukça sanallaşmış bir altyapı içerisinde oturamayan sistemlere dayanır. Karmaşık bir altyapıdaki sistemleri nasıl idare edebiliriz? Performans izleme çözümünüz, yeni sistemlerinizin ölçeklenmesini istediğiniz gibi yapabiliyor mu?

İşe yaran bir ağ yönetim sisteminin oluşturulması

Zaman içersinde eskiden yeniye beraberce gelmiş bu durum nasıl düzeltilebilir? Birincisi, birden çok sürüm, nesil ve birden fazla tedarikçiden oluşan yazılım ve donanımların niye orada bulunduklarını iyice anlamınız gerekmektedir. Geçmişteki uygulama performansı yönetimini ve son kullanıcı deneyimine odaklanmayı ve bu iyileştirmeleri ilgili altyapı katmanı üzerinde yapmak hedeflenmelidir

Bugünün çoğu veri merkezi, eski sistemlerin ve yeni teknolojinin birleşiminden ya da birden fazla tedarikçiden sağlanmış farklı sistemlerden oluşur. Bu durum, uçtan uca takibi zorlaştığından performans izleme konusunda çeşitli sorunlara neden olabilir. Çeşitli tedarikçiler, farklı ürünler arasında uyum sağlamak için entegrasyon araçları sağlayabilir, ancak tam bir entegrasyonun olması çoğu zaman mümkün değildir.

Bu durumu değiştirmek için yapmamız gereken iki şey var:
Sorunların tespiti ve  bunu çözmek için gereken uzmanlık.

Öncelikle bu işe koyulurken tüm BT’yi kapsayan bir hizmet seviyesi anlaşması (SLA) olması çok önemlidir. Eski altyapıdaki sistemlerin uzmanlığına kadar uzanan bir ekip oluşturma, veri depolama performansıyla başa çıkmanın ve altyapıdaki tüm katman ve bileşenlerde her şeyin doğru şekilde yapılmasını sağlamanın en iyi yoludur.


Yazıyı paylaş